Palmpasen, hoe zit het ook alweer?

Op zondag 24 maart is het Palmpasen, ook wel Palmzondag genoemd. Waar draait deze bijzondere zondag om en waarom eten christenen dan vaak broodhaantjes?


Weet jij wat er gevierd wordt met Palmpasen?

Einde vastentijd

Ken je de term veertigdagentijd? Eeuwen lang gaan christenen vanaf Aswoensdag (na carnaval), ter voorbereiding op het paasfeest, vasten. Dit duurt veertig dagen. Tijdens deze veertig dagen laat je bepaalde genoegens (zoals zoetigheden, vlees, alcohol en sigaretten) staan en zijn de maaltijden wat schraler. Op de laatste zondag van deze vastentijd is het Palmpasen. Op die dag begint de Goede Week met de welbekende Goede Vrijdag en deze week eindigt met Pasen. De christenen herdenken in deze week belangrijke gebeurtenissen van het christelijk geloof, zoals het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus. Met Palmpasen vieren christenen de intocht van Jezus in Jeruzalem.

Doe jij of ken jij iemand die meedoet aan de vastentijd?

Zijn er tegenwoordig meer of minder mensen die meedoen aan de vastentijd?

Waarom denk jij dat?

Zwaaien met palmtakken

De zondag voor Pasen heet Palmpasen, ook wel Palmzondag genoemd. Het is de eerste dag van de Goede Week (ook wel Stille Week, Heilige Week, Grote Week of lijdensweek genoemd en in het Latijn: Hebdomas Sancta of Hebdomas Maior). In veel kerken wordt het Bijbelverhaal gelezen waarin Jezus op een ezel de stad Jeruzalem binnenrijdt. De naam van deze zondag komt van de palmtakken waarmee de mensen zwaaiden toen ze Jezus juichend welkom heetten in Jeruzalem. Het is een dag om blij én verdrietig te zijn. De Palmpasenstok is hiervan een uiting van dit verdriet en blijdschap..

Kijk hieronder mee naar een korte video van ‘de Zandtovenaar’ over Palmpasen

De symboliek van de Palmpasenstok

Op veel plaatsen in Nederland worden Palmpasen-optochten gehouden. Meestal dragen kinderen een zelf versierde Palmpasenstok vol lekkers vanuit hun kerk of school naar zieke of eenzame mensen/kinderen. De kinderen geven hun Palmpasenstok aan iemand die droevig is, pijn heeft of zorgen. Hiermee brengen kinderen iets van blijdschap naar hen toe. Deze traditie is ook leerzaam, want het is best moeilijk om zoiets moois en lekkers aan een ander weg te geven.
In katholieke kerken wordt op Palmzondag het verhaal over Jezus gelezen, vanaf zijn intocht in Jeruzalem tot zijn begrafenis. Ook de Palmpasenstok vertelt dit verhaal, via symbolen. Het verhaal gaat van het verdriet van het lijden en sterven tot aan de blijdschap van de verrijzenis, Pasen.

De Palmpasenstok met bovenop een broodhaantje ziet er niet voor niets zo uit. Hieronder lees je de symboliek van de Palmpasenstok:

  • Kruis: het is een kruis, om eraan te herinneren dat Jezus aan het kruis is gestorven.
  • Brood: op de stok zit een broodhaantje. Het brood herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus, waar hij het brood brak en deelde met zijn discipelen.
  • De haan: de haan herinnert aan de voorspelling die Jezus aan Petrus doet tijdens dat laatste avondmaal, dat voordat de haan de volgende ochtend driemaal zal kraaien, Petrus Jezus zal verloochenen.
  • De dertig zilverlingen: bij het verhaal over de dood van Jezus hoort ook het verhaal van Judas, die Jezus verraad voor ‘dertig zilverlingen’. Daarom dient er een slinger van 30 rozijnen ,gedroogde vruchtjes of zoutjes aan te hangen die verwijzen naar de 30 zilverlingen die Judas ontvangt om Jezus te verraden.
  • De twaalf apostelen: Jezus had hij 12 volgelingen die het dichtste bij hem stonden, dat waren de apostelen. Met deze twaalf apostelen genoot hij ook zijn laatste avondmaal. Daarom dient er ook een slinger van 12 noten aan te hangen, een verwijzing naar de 12 apostelen.
  • Eieren: vaak hangen er ook eieren aan, vanwege het komende paasfeest. De eieren staan voor een nieuw begin. Het verhaal van Pasen is eigenlijk ook een verhaal van nieuw begin. Nadat Jezus is gekruisigd, zo vertelt de Bijbel, staat Jezus op uit de dood. Symbolisch staat het ei vanaf ongeveer de 4e eeuw als nieuw begin.
  • Buxustakjes: omdat bij ons geen palmbomen groeien, is de – eveneens altijd groen blijvende – buxus daarvoor in de plaats gekomen. De buxustakjes staan dus symbool voor de palmbladeren, waarmee Jezus op Palmzondag op weg naar de stad Jeruzalem werd bejubeld. Daarom zien we in het broodhaantje een buxustakje gestoken.

Aan wie zou jij jouw Palmpasenstok geven?

Breng deze persoon aankomende week een bezoekje om wat blijdschap te brengen!