Kuddedier?

Ben jij een kuddedier?


Kuddedier heeft in onze maatschappij een negatieve klank. We hebben er zelfs een spreekwoord voor bedacht; ‘als er één schaap over de dam is, volgen er meer`. Dit legt een relatie met schapen. Ben jij een schaap, een kuddedier? Iedereen vindt dat je zelf keuzes moet maken en je niet moet laten leiden wat de grote massa vindt en doet. Maar ondertussen vertonen we wel allemaal wel eens kuddegedrag.

Kijk maar eens naar onderstaande video:

Welk (on)nodig kuddegedrag zagen we op de Dam?

Wat zou jij doen in deze situatie?

Blinde paniek zien we in de video ‘Dodenherdenking 2010’, maar wel een goed voorbeeld van kuddegedrag in geval van een noodsituatie. Als een grote groep mensen gaat vluchten, zou je eigenlijk wel gek zijn om als enige te blijven staan. Ook al weet je niet precies wat er aan de hand is, het feit dat een overgroot deel vlucht, is reden genoeg om mee te vluchten. Dit noemen we met een moeilijk woord ‘evolutionaire overlevingsdrang’. De wil om te ‘overleven’ is evolutionair ingegeven. We zijn als mens als het ware geprogrammeerd om te reageren op situaties, die we als bedreigend ervaren. Dan gaan we vluchten of vechten! In het geval van de dodenherdenking heeft het vluchten juist gezorgd voor onnodig gevaar, want veel mensen zijn ondersteboven gelopen. Het volgen van de kudde is dus niet altijd de juiste beslissing is.

In welke situatie ervoer jij ‘evolutionaire overlevingsdrang’?

Kuddegedrag zorgt ook voor ontzettend goede prestaties. Denk maar eens aan de reddingsactie van ruim honderd paarden in Friesland. Een onbekende, Friese paardenkenner kwam tot het plan om met behulp van lokpaarden en de leidende merrie de groep paarden naar het vaste land te ‘lokken’. Paarden zijn tenslotte kuddedieren. De opgesloten kudde van paarden volgde zonder problemen de ingezette lokpaarden. Kijk maar eens mee!

Waarom kuddegedrag?

Toch kunnen we mensen niet als kuddedieren bestempelen. Er zijn tussen mensen (te) veel individuele verschillen. In een kudde zijn weinig individuele verschillen, is weinig hiërarchie en zijn de groepsleden volgzaam. Waar is kuddegedrag dan wel goed voor? Blijkbaar geeft het ons een fijn gevoel om bij een groep te horen. Denk maar eens aan een zingend oranje-legioen of het dragen van die hippe skinny jeans. Het zorgt voor saamhorigheid, een ‘wij-gevoel’ en een individueel veilig gevoel. Je hoort bij de groep ‘skinny jeans dragende’ mensen.

Dus mensen vertonen kuddegedrag, omdat ze zich veilig en geborgen willen voelen. Wanneer je veel veiligheid nodig hebt en bang bent voor afwijzing, ben je geneigd meer kuddegedrag te vertonen. Het lijkt dan haast een karaktereigenschap. Daarnaast speelt omgeving een belangrijke rol. In tijden van oorlog of een onveilige situatie ontstaat meer kuddegedrag.
Natuurlijk loopt niet iedereen even hard achter de kudde aan. Er zijn mensen die bewust ‘uniek’ willen zijn. Er zijn mensen die erbij willen horen, maar niet kunnen. Deze mensen worden vaak buitengesloten. Maar er zijn ook mensen die meelopen met de kudde, maar dat liever niet zouden willen.
Kuddegedrag zit gewoon in ieder mens.

Wanneer vertoon jij kuddegedrag?

Kijk de video van MINDF*CK. Wat zou jij doen in deze situatie?