Hoi!

We leven in een multicultureel land. Hoe vaak ga jij het gesprek aan met iemand met een andere achtergrond, cultuur, taal, moederland…? Tijd om je medemens te gaan leren kennen!


We leven in een land waar allemaal verschillende mensen wonen. Iedereen is natuurlijk sowieso verschillend, maar we zijn een land waarbij iedereen welkom is die een nieuw, veilig thuis zoekt. Moet je je voorstellen dat jij, om wat voor reden dan ook, Nederland verlaat en in een onbekend land helemaal opnieuw gaat beginnen. Bizar toch?

Welke culturen kom jij op school of in je omgeving tegen?

Hoe zie jij anderen?

Elke dag kijken we naar voorwerpen, mensen en situaties. Het helpt ons de wereld om ons heen te ontdekken. Wil je meer weten over hokjes denken?

Stories that moves is een online leeromgeving dat aandacht schenkt aan onderwerpen als diversiteit, inclusiviteit, allerlei vormen van discriminatie en de ingewikkelde vragen die dit oproept. Bij deze opdracht onderzoek je vragen die gaan over wie je bent, bij welke groepen je je thuis voelt, hoe anderen jou zien en hoe jij anderen ziet.

De antwoorden hierop zijn niet altijd makkelijk, maar de oefeningen zullen je hierbij helpen.

Hey jij!

Voor deze opdracht ga je in gesprek met iemand die bijvoorbeeld is gevlucht naar Nederland. Deze opdracht kan opgezet worden met bijvoorbeeld de afdeling educatie bij jou op school, maar je zou deze opdracht natuurlijk ook prima zelf uit kunnen voeren in de kantine, de bus, bij jou in de straat….

  • – Bedenk je van tevoren dat er ook mensen zijn die naar Nederland zijn gevlucht en heel, heel veel hebben meegemaakt. Houd daar rekening mee tijdens het gesprek.
    – Het kan zijn dat degene waar je mee in gesprek gaat de Nederlandse taal nog niet helemaal beheerst.

Bedenk 10 vragen die je zou kunnen stellen. Zorg ervoor dat het een gesprek wordt!

Reflectie!

Bespreek met elkaar hoe het gesprek is gegaan. Je zou daarbij de volgende vragen kunnen gebruiken:

  • Wie heb je gesproken?
  • Hoe vond je het gesprek gaan?
  • Hoe heb je je op het gesprek voorbereid?
  • Wat was je verwachting van het gesprek?
  • Wat ging goed, wat kan er beter?
  • Is je kijk op de ander door het gesprek veranderd??
  • Wat heb je van het gesprek geleerd/opgestoken?

Vul voor jezelf de onderstaande afbeelding in: