40 dagen zonder…?

De Veertigdagentijd is de periode van Aswoensdag tot Pasen. Dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Christenen staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Het is een tijd van vasten in welke zin dan ook; door te minderen of tijdelijk zelfs te stoppen met overdaad. Zo kennen de Islamieten natuurlijk de Ramadan: ook een tijd van vasten en bezinning.


Eerst feesten en dan vasten of andersom?

Wat werkt beter als je wilt minderen of stoppen met bijvoorbeeld roken, drinken of snoepen? Eerst nog even feesten en beesten en dan afzien van het genot? Of gewoon stoppen en een beloning in het vooruitzicht stellen? Als het om vasten gaat, hebben islam en christendom een verschillende aanpak. 

Afbeeldingsresultaat voor vasten na carnaval en ramadan gelijk?

Carnaval, Aswoensdag en vasten

Carnaval is voorbij. Na 3 dagen hossen, feesten en plezier hebben begint de vastentijd. Na 3 dagen uitbundig en kleurrijk feesten, breekt vandaag de tijd aan van soberheid en bewustwording. Dat start met Aswoensdag. Aswoensdag is de eerste dag van de veertig dagen durende vastentijd die loopt tot Pasen (zondagen niet meegerekend). Aswoensdag is een katholieke kerkgebeurtenis en valt dit jaar op woensdag 22 februari.

De katholieken vieren eerst carnaval en na dit feest van dansen en overdaad van eten, drinken en volgen veertig dagen soberheid. Voor wie aan de christelijke vasten doet, geldt dus: nog een paar dagen genieten en dan vanaf Aswoensdag zes weken zelfbeheersing. Traditioneel hield dat in katholieke gezinnen in dat er geen vlees op tafel kwam. Kinderen moesten zoetigheid in een snoeptrommeltje bewaren. Dat mocht dan op zondag open, want op die dag geldt de vasten niet.

Tegenwoordig vasten we niet zo streng meer en kun je zelf invullen waar je ‘wat minder kunt’. Alles wat verslavend is of te luxe of storend, kan op de lijst van ‘even niet’. Meestal gaat het om vlees, alcohol, zoetigheid. Facebook of telefoongebruik is ook iets waarmee sommigen tijdens de vastentijd stoppen. Met het oog op het klimaat zou ook zoiets als de fiets pakken in plaats van de auto, of geen kleding kopen op het lijstje kunnen staan.

Het doel van vasten is dus niet om af te vallen, maar het vasten is er juist op gericht om meer te kunnen betekenen voor de omgeving. Vasten is niet alleen onthouding, maar ook gul zijn. Aalmoezen geven, heette dat ooit. Aandacht geven, zou je kunnen zeggen.

Carnaval

Aswoensda


Aswoensdag is de eerste dag van de Veertigdagentijd. Op deze dag zet de priester met as een kruisje op het voorhoofd van de kerkgangers, om hen aan te sporen tot bezinning, boete en bekering. 

Ramadan en het Suikerfeest

Ramadan is de negende maand binnen de islamitische kalender. Het vasten tijdens de ramadan duurt van zonsopgang tot zonsondergang. Na zonsondergang is er de Iftar, Arabisch voor maaltijd. Moslims mogen niet eten, niet drinken en geen seks hebben tijdens de vastenperiode. Moslims bidden extra veel tijdens de ramadan. Naast het vasten gaat ramadan ook echt over saamhorigheid, verbondenheid en schoon schip maken.

Om het einde van de Ramadan te vieren wordt er samen met familie en vrienden maar liefst drie dagen lang vooral heel erg veel zoetigheid gegeten. Denk dan aan baklava of lokum, als het maar veel suiker bevat. Vandaar de naam ‘Suikerfeest’. Voor rijke moslims is het een plicht om voor hun armere medemens te zorgen, dit komt vooral tot uiting tijdens deze drie feestdagen. De moslims die wat meer hebben te besteden delen vaak hapjes en soms ook kleren uit aan de mensen die het wat minder breed hebben. Zo is het echt een feest voor de hele gemeenschap.

Het Suikerfeest wordt ook wel het Kleine Feest genoemd. Het is een islamitisch feest om samen met familie en vrienden het einde van de vastenmaand (de Ramadan) te vieren. Dit jaarlijkse feest duurt officieel drie dagen en begint elk jaar op een andere dag, namelijk op de eerste dag van de tiende maand van de islamitische jaartelling. Suikerfeest 2023 begint zowel in Nederland als bij onze zuiderburen in België op vrijdag 21 april in week 16.

Je feliciteert elkaar met het goed afsluiten van de Ramadan. Dat doe je met een stevige omhelzing en de wens ‘Eid Mubarak’: ‘Gezegend feest‘.

Waar denk jij aan bij wat ‘even niet’ best goed voor je zou zijn? Wat zou het je kunnen opleveren?

Zie jij de overeenkomsten tussen het vasten voor de christenen en de moslims?

Het vasten heeft hetzelfde doel. Wat vind jij van mensen die vasten?